CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG THÁP
Dong Thap Communication Construction Joint Stock Company
3463

CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG THÁP

Dong Thap Communication Construction Joint Stock Company
Địa chỉ : Số 3, Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại : 0673852896
Fax : 0673872595
Email : Đăng nhập Can view
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG THÁP

Dong Thap Communication Construction Joint Stock Company
Tên viết tắt : DONG THAP CCJ.CO
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 3, Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại : 0673852896
Fax : 0673872595
Email : Đăng nhập Can view
Mã số thuế : Đăng nhập Can view
Ngày cấp : 21/08/1998
Tên giám đốc : Nguyễn Thái Bình
Di động : Đăng nhập Can view

Intro CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG THÁP

Tổ chức thi công mới, trung đại tu các công trình GT trong & ngoài tỉnh.
- Sản xuất bán thành phẩm và thành phẩm cầu EIFFEL, BAILEY, BÊ TÔNG, SẮT, GỖ…
- Thi công đường bộ các cấp, cầu tạm, cầu bê tông vĩnh cữu.
- San lấp mặt bằng, đắp đất nền đường các công trình.
- Quản lý, bảo dưỡng, đại tu, sửa chữa các công trình GT đường bộ trong tỉnh.