CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG LÊ KIÊN
CTY TNHH MTV TK-XD LÊ KIÊN
755

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG LÊ KIÊN

CTY TNHH MTV TK-XD LÊ KIÊN
Địa chỉ : Số 717, Nguyễn Thái Học, Khóm Thuận Phú, Phường Hoà Thuận, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại : 0932 907 975 - 0943
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG LÊ KIÊN

CTY TNHH MTV TK-XD LÊ KIÊN
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 717, Nguyễn Thái Học, Khóm Thuận Phú, Phường Hoà Thuận, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại : 0932 907 975 - 0943
Ngày cấp : 05/05/2015
Tên giám đốc : Nguyễn Lê Kiên