8838

Công Ty TNHH Vàng Bạc Đá Quí Kim Long Đồng Tháp ~ Vàng đã quý - Uy tín còn quý hơn

Kim Long Jewelry
Địa chỉ : Số 107, Nguyễn Đình Chiểu, P.2,TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 6250789
Fax : 067 3875700
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

Công Ty TNHH Vàng Bạc Đá Quí Kim Long Đồng Tháp

Kim Long Jewelry
Tên viết tắt : KLJ
Slogan : Vàng đã quý - Uy tín còn quý hơn
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 107, Nguyễn Đình Chiểu, P.2,TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 6250789
Fax : 067 3875700
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Ngày cấp : 16/01/2007
Tên giám đốc : Nguyễn Lộc Tấn Long

Customer objects

Cung cấp các sản phẩm nữ trang cho các tiệm vàng trong và ngoài tỉnh.

Sản phẩm dịch vụ chính

Cung cấp các sản phẩm nữ trang cho các tiệm vàng trong và ngoài tỉnh.

Intro Công Ty TNHH Vàng Bạc Đá Quí Kim Long Đồng Tháp