CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG HÙNG THẮNG
CTY TNHH MTV ĐTDĐ HÙNG THẮNG
775

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG HÙNG THẮNG

CTY TNHH MTV ĐTDĐ HÙNG THẮNG
Địa chỉ : Quốc lộ 80, ấp Vĩnh Bình A, Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại : 0676 299 799
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG HÙNG THẮNG

CTY TNHH MTV ĐTDĐ HÙNG THẮNG
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Quốc lộ 80, ấp Vĩnh Bình A, Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại : 0676 299 799
Ngày cấp : 13/05/2015
Tên giám đốc : Lê Thị Như Ngọc