CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THÀNH TÂM ĐỒNG THÁP
CTY TNHH MTV THÀNH TÂM ĐỒNG THÁP

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THÀNH TÂM ĐỒNG THÁP

CTY TNHH MTV THÀNH TÂM ĐỒNG THÁP
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 213, ấp Phú Hưng, Xã Phú Hựu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại : 0917 101 119
Ngày cấp : 12/05/2015
Tên giám đốc : Võ Thành Tâm